aks.jpg

Generalforsamling

Generalforsamling for grundejerforeningen Kongsbergvej/Savonlinnavej afholdes hvert år i marts måned.

Her kan du finde seneste regnskab/budget samt referat fra seneste generalforsamling.

Husk at forslag til behandling på generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar.

 

Referat fra generalforsamling:   2021

Beretning 2020 og fotobilag

Regnskab/budget:   2020-2021